×
Tallenne ei ole saatvilla.
Sulje

LIVE

24.10.2016
14:00
123 views
Kesto 1h 19min

Voit lähettää kysymyksiä tilaisuuden aikana: https://presemo.helsinki.fi/thinkcorner

Mil­tä tu­le­vai­suus näyt­tää, kun kat­som­me sitä älyk­käi­den tek­no­lo­gioi­den näkö­kulmasta? Ter­ve­tu­loa ai­ka­mat­kal­le tu­le­vai­suu­teen, jos­sa ih­mi­nen ra­ken­taa pa­rem­paa maa­il­maa yh­des­sä te­ko­ä­lyn kans­sa. Ohjelmassa mukana:
 
Laura Ruotsalainen: Tekoälyn avulla automaattiliikennettä kestäviin kaupunkeihin
Jörg Tiedemann: Future AI needs socially competent language technology
Hannu Toivonen: Tekoäly luovuuden työkaluna
Tuukka Ruotsalo: Aivokäyttöliittymiä kognitiiviseen mallinnukseen

Ohjelman juontaa Linda Håkansson Tiedekulmasta.

Lähetä palautetta ohjelmasta: https://bit.ly/IHMISTENTEKOALY2021